Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan kennisgeving voorbereiding > Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert
  • Een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen waarin het indicatieve buisleidingentracé is opgenomen. Dit om de realisatie van buisleidingen planologisch niet meer rechtstreeks mogelijk te maken. Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro.
  • Een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Centrum Nederweert waarin de mogelijkheid voor het bouwen van een levensloopbestendige woning op de hoek Paulus Holtenstraat/Houtmolen is opgenomen. Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro.
  • Een gedeeltelijke herziening van de beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk, waarin de mogelijkheid voor het bouwen van 2 x maximaal 12 appartementen aan de Harrie Carisstraat/Mgr. Kreijelmansstraat is opgenomen. Kennisgeving artikel 1.3.1. Bro.

Zodra de plannen in procedure worden gebracht, worden deze ter inzage gelegd en gepubliceerd. Voorafgaand aan de terinzagelegging is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en worden er geen stukken ter inzage gelegd. Belt u voor meer informatie met mevrouw Mariëlle Houtappels van het team Samenleving.