Karissteeg 5, veranderen (van varkenshouderij naar pluimveehouderij) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2018044)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Karissteeg 5, veranderen (van varkenshouderij naar pluimveehouderij) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2018044)

Karissteeg 5, veranderen (van varkenshouderij naar pluimveehouderij) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2018044)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 13-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PH5

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlage.

Te downloaden: