Karissteeg 5, intrekken OV 20140008 (vleesvarkensstal) (IO 20190094) (12-06-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning ingetrokken (regulier) > Karissteeg 5, intrekken OV 20140008 (vleesvarkensstal) (IO 20190094) (12-06-2019)

Karissteeg 5, intrekken OV 20140008 (vleesvarkensstal) (IO 20190094) (12-06-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PH5

Onder download vindt u ter informatie het intrekkingsbesluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: