Karissteeg 12, varkenshouderij, veranderen (verplaatsen kadaverkoeling) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020003)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Karissteeg 12, varkenshouderij, veranderen (verplaatsen kadaverkoeling) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020003)

Karissteeg 12, varkenshouderij, veranderen (verplaatsen kadaverkoeling) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2020003)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PH12

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlage.