Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in woongebouw tot woning (OV 20190038) (27-02-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in woongebouw tot woning (OV 20190038) (27-02-2019)

Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in woongebouw tot woning (OV 20190038) (27-02-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: