Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in een woongebouw tot woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in een woongebouw tot woning

Kapelaniestraat, wijzigen kantoorruimte in een woongebouw tot woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.