Kampersweg 5, veranderen varkenshouderij (UV 20180096)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning weigering (uitgebreid) > Kampersweg 5, veranderen varkenshouderij (UV 20180096)

Kampersweg 5, veranderen varkenshouderij (UV 20180096)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PM5

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen.