Kampersweg 10 B, (tijdelijk) veranderen pluimveehouderij (UV 20180034)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Kampersweg 10 B, (tijdelijk) veranderen pluimveehouderij (UV 20180034)

Kampersweg 10 B, (tijdelijk) veranderen pluimveehouderij (UV 20180034)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PM10B

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 15 maart t/m 25 april 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.