Julianastraat tegenover woning nummer 43, naast voetpad, instellen gehandicaptenparkeerplaats

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Julianastraat tegenover woning nummer 43, naast voetpad, instellen gehandicaptenparkeerplaats

Julianastraat tegenover woning nummer 43, naast voetpad, instellen gehandicaptenparkeerplaats

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 11-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BE

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 12 april t/m 23 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Hebt u nog vragen dan mag u bellen met Winand Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0495) 677 111.