Intrekking Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Intrekking Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert

Intrekking Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 mei 2019 de Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert ingetrokken. Deze nota dateerde van 2010 en was verouderd. De provinciale taskforce arbeidsmigranten is gestart met een onderzoek en naar aanleiding hiervan gaat de gemeente nieuw beleid opstellen. De nota wordt tijdelijk vervangen door het ontwerp Beleid planologische gevallen kruimelgevallen onder de Wabo, 2019. Er is geen mogelijkheid om een zienswijze of beroep tegen de intrekking van de nota in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Winand Bijlmakers van het team Samenleving fysiek.