Intrekking Algemeen jaarlijks ontheffingsbesluit artikel 35 Drank- en Horecawet en van Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Intrekking Algemeen jaarlijks ontheffingsbesluit artikel 35 Drank- en Horecawet en van Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Intrekking Algemeen jaarlijks ontheffingsbesluit artikel 35 Drank- en Horecawet en van Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 25-03-2016

De burgemeester heeft bij besluit van 9 december 2015 het Algemeen jaarlijks ontheffingsbesluit artikel 35 Drank- en Horecawet en de ter uitvoering van dit besluit vastgestelde beleidsregels ingetrokken. Besluit en beleidsregels hadden met name tot doel de administratieve lasten voor organisatoren van evenementen terug te dringen. Lid 5 van artikel 35 van de Drank- en Horecawet biedt de burgemeester de mogelijkheid om voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere aangelegenheden van zeer tijdelijk aard te besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholische drank telkens geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon. De wet voorziet daarmee in het terugdringen van administratieve lasten bij jaarlijks terugkerende evenementen. Voor het overige is het, gezien de doelstelling van de gewijzigde wet, in het maatschappelijk belang dat aanvragen om ontheffing individueel worden beoordeeld.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij mevrouw M. Lucassen van het team AJBZ.