Inspraak op de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

Home > Bekendmakingen > Ter inzage > Inspraak op de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

Inspraak op de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ter inzage
Publicatiedatum: 10-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

In december 2017 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018 door de raad vastgesteld. Deze is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Nieuwe jurisprudentie, aanvullende wetgeving en het werken met resultaatprofielen, zijn destijds aanleiding geweest om een nieuwe verordening vast te stellen. In 2018 heeft vervolgens een wijziging van de verordening plaatsgevonden met betrekking tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De invoering van het abonnementstarief en de (berekeningswijze van de) huidige pgb-tarieven is aanleiding om de verordening opnieuw te wijzigen. Vanwege de hoeveelheid wijzigingen ten opzichte van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018, is besloten om een nieuwe verordening vast te stellen, die gebaseerd is op de verordening uit 2018. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert op 9 juli 2019 de concept-verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020 vastgesteld.

We waarderen de mening van de inwoners van onze gemeente en daarom bieden we u de mogelijkheid te reageren op de conceptverordening. Van 9 juli tot 12 augustus 2019 ligt de concept-verordening met bijbehorende toelichting ter inzage. Wij nodigen u uit dit concept te beoordelen en ons te informeren over uw reactie. U kunt de conceptverordening Maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020 (met bijbehorende toelichting) digitaal raadplegen op de website van de gemeente Nederweert. Na de inspraakperiode zal de verordening Maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020 in november 2019 door de raad worden vastgesteld.

Wilt u reageren op de conceptverordening? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert of een e-mail sturen naar: info@nederweert.nl. Uw reactie moet uiterlijk 12 augustus 2019 bij de gemeente binnen zijn. De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de besluitvorming door de gemeenteraad meegewogen.