Inspraak aanpassing nadere regels jeugdhulp

Home > Bekendmakingen > Ter inzage > Inspraak aanpassing nadere regels jeugdhulp

Inspraak aanpassing nadere regels jeugdhulp

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ter inzage
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Nederweert 2020, versie 2 ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

De aanpassing van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Nederweert 2020, versie 2, heeft tot doel het grijze gebied tussen passend onderwijs en jeugdhulp te verduidelijken. Ze zijn tot stand gekomen in overleg met het onderwijs (samenwerkingsverbanden). Deze nadere regels bevatten regels voor de inzet van jeugdhulp op scholen en kinderopvang. Ook zijn regels toegevoegd over vervangende dagbesteding binnen onderwijstijd buiten de school.

Het concept van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Nederweert 2020, versie 2, ligt van 12 juni t/m 23 juli 2020 ter inzage bij de infobalie en is ook digitaal raadpleegbaar. Wilt u reageren op het concept van de nadere regels? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert of een e-mail sturen naar info@nederweert.nl. Uw reactie moet uiterlijk 23 juli 2020 aan ons verzonden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van het team Samenleving Sociaal, telefoonnummer (0495) 677 111.