In buurt van Doctor Anton Philipsweg (kadastraal AB 715), gedeeltelijk permanent bebossen (OV 20200076) (13-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > In buurt van Doctor Anton Philipsweg (kadastraal AB 715), gedeeltelijk permanent bebossen (OV 20200076) (13-05-2020)

In buurt van Doctor Anton Philipsweg (kadastraal AB 715), gedeeltelijk permanent bebossen (OV 20200076) (13-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: