Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal

Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SP8

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.