Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal (OV 20200064) (24-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal (OV 20200064) (24-04-2020)

Hulsenweg 8, uitbreiden bedrijfshal (OV 20200064) (24-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SP8

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: