Hulsenweg 2a, bouwen bedrijfshal (OV 20190019) (24-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hulsenweg 2a, bouwen bedrijfshal (OV 20190019) (24-01-2019)

Hulsenweg 2a, bouwen bedrijfshal (OV 20190019) (24-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SP2A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: