Hulsenweg 2 A, bouwen bedrijfshal

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hulsenweg 2 A, bouwen bedrijfshal

Hulsenweg 2 A, bouwen bedrijfshal

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031SP2A

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.