Houtsberg 3A, verbouwen woning

Houtsberg 3A, verbouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034ST3A

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.