Houtsberg 3A, verbouwen woning (OV 20200009) (26-01-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Houtsberg 3A, verbouwen woning (OV 20200009) (26-01-2020)

Houtsberg 3A, verbouwen woning (OV 20200009) (26-01-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034ST3A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: