Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp-wijzigingsplan > Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Houtsberg 3a te Nederweert-Eind

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Houtsberg 3a te Nederweert-Eind. Voor de locatie Houtsberg 3a in Nederweert-Eind is een ontwerpwijzigingsplan van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan gaat over het wijzigen van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden-grondgebonden’ en ‘bedrijfswoning’ naar de aanduiding ‘wonen’ voor de omschakeling naar een burgerwoning (NL.IMRO.0946.WPHoutsberg3a2019-ON01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juli t/m 29 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzageperiode kunnen belanghebbenden ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.