Houtsberg 25, plaatsen propaantank buiten bouwvlak

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Houtsberg 25, plaatsen propaantank buiten bouwvlak

Houtsberg 25, plaatsen propaantank buiten bouwvlak

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 04-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NA25

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.