Houtsberg 19, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020023)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Houtsberg 19, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020023)

Houtsberg 19, bouw- en sloopafval bewerken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van het Besluit breken bouw- en sloopafval (MM 2020023)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NA19

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier met bijlagen.