Houtsberg 11, bouwen couveuse-container (OV 20180214) (5-2-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende van rechtswege (regulier) > Houtsberg 11, bouwen couveuse-container (OV 20180214) (5-2-2019)

Houtsberg 11, bouwen couveuse-container (OV 20180214) (5-2-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034ST11

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.