Hoofstraat, bouwen woning (OV 20180188) (14-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoofstraat, bouwen woning (OV 20180188) (14-01-2019)

Hoofstraat, bouwen woning (OV 20180188) (14-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: