Hoeven ongenummerd, realiseren van zonneweide

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hoeven ongenummerd, realiseren van zonneweide

Hoeven ongenummerd, realiseren van zonneweide

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.