Hoeven 7 t/m 15, aanleggen van glasvezel (OV 20190033) (13-02-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoeven 7 t/m 15, aanleggen van glasvezel (OV 20190033) (13-02-2019)

Hoeven 7 t/m 15, aanleggen van glasvezel (OV 20190033) (13-02-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: