Hoeven 7 t/m 15, aanleggen glasvezel

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hoeven 7 t/m 15, aanleggen glasvezel

Hoeven 7 t/m 15, aanleggen glasvezel

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 06-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RB

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.