Hoeven 1, omzetting bestemming woning (OV 20200113) (13-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoeven 1, omzetting bestemming woning (OV 20200113) (13-07-2020)

Hoeven 1, omzetting bestemming woning (OV 20200113) (13-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieuvergunning
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RB1

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677111.