Hoek Schoolstraat-Lambertushof, restauratie Heilig Hartbeeld

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hoek Schoolstraat-Lambertushof, restauratie Heilig Hartbeeld

Hoek Schoolstraat-Lambertushof, restauratie Heilig Hartbeeld

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 27-08-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.