Hoebensstraat ong., bouwen woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hoebensstraat ong., bouwen woning

Hoebensstraat ong., bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NZ

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.