Hoebensstraat 9A, bouwen van loods (OV 20190111 (OV 20190111) (07-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoebensstraat 9A, bouwen van loods (OV 20190111 (OV 20190111) (07-07-2019)

Hoebensstraat 9A, bouwen van loods (OV 20190111 (OV 20190111) (07-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NZ9A

De aanvragen zonder bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: