Hoebensstraat 9 A, bouwen loods

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Hoebensstraat 9 A, bouwen loods

Hoebensstraat 9 A, bouwen loods

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NZ9A

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.