Hoebensstraat 3, plaatsen carport (OV 20200030) (04-03-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoebensstraat 3, plaatsen carport (OV 20200030) (04-03-2020)

Hoebensstraat 3, plaatsen carport (OV 20200030) (04-03-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NZ3

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: