Hoebensstraat 11, bouwen woning (OV 20200094) (22-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoebensstraat 11, bouwen woning (OV 20200094) (22-06-2020)

Hoebensstraat 11, bouwen woning (OV 20200094) (22-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NZ11

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: