Hoebenakker-Salmespad, kavel 473, bouwen woning (OV 20190124) (12-08-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoebenakker-Salmespad, kavel 473, bouwen woning (OV 20190124) (12-08-2019)

Hoebenakker-Salmespad, kavel 473, bouwen woning (OV 20190124) (12-08-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: