Hoebenakker, kavel 459, bouwen woning (OV 20190129) (27-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Hoebenakker, kavel 459, bouwen woning (OV 20190129) (27-07-2019)

Hoebenakker, kavel 459, bouwen woning (OV 20190129) (27-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 29-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De aanvraag zonder bijlage kunt u hieronder downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: