Herstraat 4, bouwen tuinkamer (OV 20190081) (10-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Herstraat 4, bouwen tuinkamer (OV 20190081) (10-05-2019)

Herstraat 4, bouwen tuinkamer (OV 20190081) (10-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PG4

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: