Heiweg 6, veranderen rundvee-/varkenshouderij (UV 20180107)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Heiweg 6, veranderen rundvee-/varkenshouderij (UV 20180107)

Heiweg 6, veranderen rundvee-/varkenshouderij (UV 20180107)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035NZ6

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 juli t/m 27 augustus 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Enkele bijlagen (te weten: 'Akoestisch Onderzoek Industrielawaai' en 'Bijlage aanvraag Omgevingsvergunning') zijn in verband met hun bestandsgrootte niet bij de downloads gepubliceerd. Als u deze documenten wilt inzien, kunt u een afspraak maken via het team Ruimte en Wonen, via (0495) 677111. 

Te downloaden: