Heijsterstraat 4, bouwen werktuigenberging (OV 20200020) (06-02-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Heijsterstraat 4, bouwen werktuigenberging (OV 20200020) (06-02-2020)

Heijsterstraat 4, bouwen werktuigenberging (OV 20200020) (06-02-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RA4

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: