Heijsterstraat 11, veranderen varkenshouderij OBM (beperkte milieutoets) (OV 20190042) (01-03-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Heijsterstraat 11, veranderen varkenshouderij OBM (beperkte milieutoets) (OV 20190042) (01-03-2019)

Heijsterstraat 11, veranderen varkenshouderij OBM (beperkte milieutoets) (OV 20190042) (01-03-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RA11

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: