Heijsterstraat 11, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019021)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Heijsterstraat 11, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019021)

Heijsterstraat 11, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019021)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RA11

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier.