Heerbaan 4, Leveroy

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Heerbaan 4, Leveroy

Heerbaan 4, Leveroy

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Heerbaan 4, Leveroy. Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Heerbaan 4, Leveroy ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.0946.BPHeerbaan42019-VA01). Het plan gaat over de wijziging van een voormalige agrarische bedrijfslocatie naar een zorgboerderij met bijbehorende voorzieningen zoals een maatschappelijke werkplaats, een dagbestedingsruimte, een (zorg)terras en een kleinschalig kampeerterrein.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 juli t/m 13 augustus 2020, op www.ruimtelijkeplannnen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie.

Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer P. Tullemans van de afdeling Dienstverlening, tel. (0495) 677 111.