Heerbaan 4 Leveroy

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Heerbaan 4 Leveroy

Heerbaan 4 Leveroy

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 16-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Heerbaan 4 Leveroy. Voor de locatie Heerbaan 4 in Leveroy is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Het plan gaat over de wijziging van een voormalige agrarische bedrijfslocatie naar een zorgboerderij met bijbehorende voorzieningen zoals een maatschappelijke werkplaats, een dagbestedingsruimte, een (zorg)terras en een kleinschalig kampeerterrein (NL.IMRO.0946.BPHeerbaan42019-ON01).

U kunt de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 april t/m 28 mei 2020, op www.ruimtelijkeplannnen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie. Mocht de inzage bij de infobalie vanwege de beperkte openstelling moeilijk zijn, dan kunt u met de gemeente bellen. We kunnen dan verdere afspraken maken voor de inzage van planstukken.

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Meer informatie over de procedure.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 677 111. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.