Heerbaan 4, geen MER nodig voor het oprichten van een zorgboerderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2020002)

Home > Bekendmakingen > Milieu Effect Rapport beoordeling noodzaak > Heerbaan 4, geen MER nodig voor het oprichten van een zorgboerderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2020002)

Heerbaan 4, geen MER nodig voor het oprichten van een zorgboerderij (vormvrije aanmeldingsnotitie MR 2020002)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieu-informatie
Publicatiedatum: 02-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NN4

Onder download vindt u ter informatie de beoordeling met bijlage.

Te downloaden: