Haver ongenummerd, 6091, bouwen woning (OV 20190188) (06-12-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Haver ongenummerd, 6091, bouwen woning (OV 20190188) (06-12-2019)

Haver ongenummerd, 6091, bouwen woning (OV 20190188) (06-12-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: