Haver ong., bouwen woning (OV 20190140) (19-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Haver ong., bouwen woning (OV 20190140) (19-09-2019)

Haver ong., bouwen woning (OV 20190140) (19-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 26-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091

De aanvraag zonder bijlage kunt u hieronder downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: