Haver 16 en 18 en Rogge 10 en 12, vergunning van 23 september 2009 (oprichten 2 vrijstaande- en 2 halfvrijstaande woningen) (IO 20190031) (12-02-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking (regulier) > Haver 16 en 18 en Rogge 10 en 12, vergunning van 23 september 2009 (oprichten 2 vrijstaande- en 2 halfvrijstaande woningen) (IO 20190031) (12-02-2019)

Haver 16 en 18 en Rogge 10 en 12, vergunning van 23 september 2009 (oprichten 2 vrijstaande- en 2 halfvrijstaande woningen) (IO 20190031) (12-02-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091PR10, 6091PR12, 6091

Onder download vindt u ter informatie het besluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: