Gerst 5, bouwen woning (OV 20200059) (21-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Gerst 5, bouwen woning (OV 20200059) (21-07-2020)

Gerst 5, bouwen woning (OV 20200059) (21-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091PT5

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak via het KCC, (0495) 677 111. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

 

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken. Twee stukken, te weten het Vooronderzoek Bodem Leiverse Velden en het Funderingsadvies Leiverse Velden, ontbreken ivm de bestandsgrootte. U kunt deze bijlagen na afspraak inzien op het gemeentehuis.