Gerst 16, oprichten garage en erfafscheiding (OV 20190192) (10-12-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Gerst 16, oprichten garage en erfafscheiding (OV 20190192) (10-12-2019)

Gerst 16, oprichten garage en erfafscheiding (OV 20190192) (10-12-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091PT16

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: